Multilingual dictionary of abbreviations

 • Home page
 • By signs
 • By languages
 • By topics
 • By places
 • Suggest an abbreviation
 • Add this article to your bookmarks
 • Print this article
 • Search for an abbreviation
 • Romania

  Romania, Republic of Romania.

  Europe
  → Romania
  Code

  Meaning

  Language

  Themes and places

  AAIR

  Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România

  In Romanian

  ACEIR

  Asociaţia Cenzorilor Externi Independenţi din România

  In Romanian

  ACMUR

  Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România

  In Romanian

  ACPR

  Alianţei Confederaţiilor Patronale din România

  In Romanian

  AFDPR

  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (http://afdpr.ro/)

  In Romanian

  AGIR

  Asociaţia Generală a Inginerilor din România (www.agir.ro)

  In Romanian

  AIR

  Asociaţia pentru Instrumentaţie din România

  In Romanian

  AMSPPR

  Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România

  In Romanian

  AMSR

  Asociaţia pentru Medicina Sexualităţii din România

  In Romanian

  ANAF

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  In Romanian

  ANEVAR

  Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

  In Romanian

  ANIS

  Asociaţia Naţională a Industriei de Software şi Servicii din România

  In Romanian

  ANSVSA

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (www.ansvsa.ro)

  In Romanian

  APIC

  Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din România

  In Romanian

  APRLR

  Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România

  In Romanian

  ARA

  Asociaţia Română a Apei (https://www.ara.ro/)

  In Romanian

  ARDE

  Asociaţia Română a Disfuncţiei Erectile

  In Romanian

  ASR

  Agenţia Spaţială Română (http://www2.rosa.ro/)

  In Romanian

  ASRO

  Asociaţia de Standardizare din România (https://www.asro.ro)

  In Romanian

  ATTR

  Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România (www.foundry-attr.ro)

  In Romanian

  BRML

  Biroul Român de Metrologie Legală

  In Romanian

  CAFR

  Camera Auditorilor Financiari din România

  In Romanian

  CCIRB

  Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti

  In Romanian

  CECCAR

  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

  In Romanian

  CETR

  Corpul Expertilor Tehnici din România

  In Romanian

  CFR

  Colegiul Farmacistilor din România

  In Romanian

  CMB

  Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti

  In Romanian

  CMDR

  Colegiul Medicilor Dentisti din România

  In Romanian

  CMR

  Colegiul Medicilor din România

  In Romanian

  CMR

  Comitetul Naţional Român

  In Romanian

  CMVR

  Colegiul Medicilor Veterinari din România

  In Romanian

  CNEPT

  Centrul Naţional de Educaţie Permanentă în Turism

  In Romanian

  CNIPMMR

  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

  In Romanian

  CNR-CME

  Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei

  In Romanian

  CONPIROM

  Confederaţia Patronală din Industria Română

  In English

  COR

  Clasificarea Ocupaţiilor din România

  In Romanian

  CRCE

  Centrul Român de Comerţ Exterior

  In Romanian

  CRP

  Clubul Român de Presa

  In Romanian

  CSDR

  Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

  In Romanian

  CoNPR

  Consiliul Naţional al Patronilor din România

  In Romanian

  DCE

  Departamentul pentru Comerţ Exterior

  In Romanian

  DGCE

  Direcţiei Generale Comerţ Exterior

  In Romanian

  DPA

  Departamentul pentru Armamente

  In Romanian

  IER

  Institutul European din România

  In Romanian

  INCDDD

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 'Delta Dunării'

  In Romanian

  INCDM

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 'Grigore Antipa'

  In Romanian

   INCDPM

   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii

   In Romanian

    INCDTIM

    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare

    In Romanian

     INM

     Institutul Naţional de Metrologie

     In Romanian

     LADO

     Liga Apărării Drepturilor Omului

     In Romanian

     MAE

     Ministerul Afacerilor Externe

     In Romanian

     MAI

     Ministerul Administraţiei şi Internelor

     In Romanian

     MAPDR

     Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

     In Romanian

     MApn

     Ministerul Apărării Naţionale

     In Romanian

     MCC

     Ministerul Culturii şi Cultelor

     In Romanian

     MCTI

     Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

     In Romanian

     MEC

     Ministerul Economiei şi Comerţului

     In Romanian

     MEC

     Ministerul Educaţiei şi Cercetării

     In Romanian

     MFP

     Ministerul Finanţelor Publice

     In Romanian

     MIE

     Ministerul Integrării Europene

     In Romanian

     MMGA

     Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

     In Romanian

     MMSSF

     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

     In Romanian

     MS

     Ministerul Sănătăţii

     In Romanian

     MT

     Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

     In Romanian

     OAR

     Ordinul Arhitectilor din România

     In Romanian

     OPCP

     Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

     In Romanian

     OVR

     Opération Villages Roumains

     In French

     RGC

     Romanian Guitarist Community

     In English

     RJSS

     Romanian Journal of Japanese Studies

     In English

     RNA
     Romanian Naval Authority

     = RNA | Autoritatea Navală Română | In Romanian

     In English

     ROSA

     Romanian Space Agency

     In English

     RSN

     Romanian Society of Neurosurgery (www.rsn.ro)

     In English

     RTT

     Romania Think Tank

     In English

     SARM

     Societatea Astronomică Română de Meteori

     In Romanian

     SRS

     Society for Romanian Studies

     In English

     UAIC

     Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (www.uaic.ro)

     In Romanian

     UNBR

     Uniunea Naţională a Barourilor din România

     In Romanian

     UNEJR

     Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

     In Romanian

     UNNPR

     Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

     In Romanian

     UNPRL

     Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România

     In Romanian

     UPB

     Université Polytechnique de Bucarest

     In French

     UPB

     Universitatea Politehnica din Bucureşti (https://upb.ro/)

     In Romanian

     UPLR

     Uniunea Profesiilor Liberale din România

     In Romanian

     UTCB

     Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (https://utcb.ro/)

     In Romanian